Bostadsrättsföreningen Vävaren

Uppsala län

Information

Bostadsrättsföreningen Vävaren är ett av många verksamheter som finns i Enköping. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Vävaren finns i och den tillhör även Uppsala län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Vävaren är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Bostadsrättsföreningen Vävaren som idag finns i Uppsala län har varit registrerat sedan 1978-10-06.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Eriksg. 38, 749 35, Enköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Vävaren så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0171-21106.

Enköping arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Vävaren ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Vävaren. Det finns flera verksamheter i Uppsala län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Vävaren är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Eva Göthberg i förening med en av Kjell Lindroth eller Börje Pettersson..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Vävaren och det är följande personer, From, Leif Torbjörn som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Göthberg, Eva Kristina Charlotta som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindroth, Kjell Gustav som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Per Börje som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Tollesby, Sven Erik som är född 1932 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Vävaren är 716401-2341.