Bostadsrättsföreningen Vävaren Två

Uppsala län

Information

Bostadsrättsföreningen Vävaren Två är ett företag som finns i Enköping. I Bostadsrättsföreningen Vävaren Två finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Lars Göran som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Butschkau, Hans-Udo som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Eklund, Lars Göran Lennart som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönn, Marie som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Schyll, Kurt Valdemar som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Green, Anna Maria Cecilia som är född 1976 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Vävaren Två så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Vävaren Två på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Vävaren Två av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Vävaren Två är ett av många företag som finns i Uppsala län och Enköping arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Vävaren Två innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Vävaren Två är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Vävaren Två så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Butschkau, Hans-Udo -Rönn, Marie

Bostadsrättsföreningen Vävaren Två har 716401-2853 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Uppsala län.