Bostadsrättsföreningen Snickaren

Uppsala län

Information

Bostadsrättsföreningen Snickaren hittar ni ett Uppsala län som inte är som andra län. I Uppsala län hittar ni Enköping som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Snickaren finns. I Enköping så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Uppsala län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Snickaren tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Snickaren har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Snickaren så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Enköping arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Uppsala län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Snickaren har idag 716401-3133 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Snickaren

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Snickaren så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Berg, Åke som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Ceder, Anita Margareta som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Palmqvist, Stig Valter som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Jirbratt, Berne Erling som är född 1941 och har titeln Suppleant, Loberg, Per Ingemar som är född 1923 och har titeln Suppleant, .