Bostadsrättsföreningen Pärlugglan

Uppsala län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Enköping och Bostadsrättsföreningen Pärlugglan är ett av dem. Uppsala län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Pärlugglan är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Pärlugglan är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Pärlugglan är ett Bostadsrättsförening och skapades 1985-04-01. Det finns flera olika verksamheter i Uppsala län som är ett stort län. Enköping där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Pärlugglan ska trivas.

I Enköping så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Pärlugglan inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Pärlugglan och det finns flera verksamheter som är det idag i Enköping.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Pärlugglan så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 018-184100.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Pärlugglan är Andersson, Börje Viktor som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergdahl, Stig Johannes som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Zakrisson, Märtha-Stina Philippa som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Fransson, Frans Börje som är född 1931 och har titeln Suppleant, Magnusson, Anders Sven Erik som är född 1970 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Pärlugglan har 716401-3638 som sitt organisationsnummer.