Bostadsrättsföreningen Anden

Uppsala län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Enköping och Bostadsrättsföreningen Anden är ett av dem. Uppsala län är ett stort län där det finns många bolag där och Bostadsrättsföreningen Anden är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Anden är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Anden är ett Bostadsrättsförening och skapades 1987-02-26. Det finns flera olika bolag i Uppsala län som är ett stort län. Enköping där bolaget finns i jobbar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Anden ska trivas.

I Enköping så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Anden inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Anden och det finns flera bolag som är det idag i Enköping.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Anden så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Anden är Johansson, Lena Birgitta Eleonora som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lidén, Johan Lennart Ingvar som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Nils Börje som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosendahl, Lasse Leander som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Viksell, Bengt Julius som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Ahlstedt, Harry Sven Håkan som är född 1941 och har titeln SuppleantEriksson, Skog Maria Gunilla som är född 1942 och har titeln Suppleant, Groth, Margit Linnéa som är född 1932 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Anden har 716401-4313 som sitt organisationsnummer.