Bostadsrättsföreningen Svarvaren

Uppsala län

Information

Bostadsrättsföreningen Svarvaren är ett av många bolag som finns i Enköping. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Svarvaren finns i och den tillhör även Uppsala län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Svarvaren som idag finns i Uppsala län har varit registrerat sedan 1987-02-26. Men sedan 2008-04-03 så har Bostadsrättsföreningen Svarvaren varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Sandg. 33, 745 31, Enköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Svarvaren så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Enköping arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Svarvaren ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Svarvaren. Det finns flera bolag i Uppsala län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningen hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Svarvaren är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Svarvaren och det är följande personer, Boije, Rolf Gunnar som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Hegerius, Ann Kristina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Hegerius, Lars Erik som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Lars Yngve som är född 1948 och har titeln Suppleant, Korsner, Sven Erik som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES, Svantesson, Thorbjörn Johnny som är född 1976 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Svarvaren är 716401-4339.