Bostadsrättsföreningen Stören, Enköping

Uppsala län

Information

Bostadsrättsföreningen Stören, Enköping är ett företag som finns i Enköping. I Bostadsrättsföreningen Stören, Enköping finns det lite olika personer som är förknippade och det är Bäck, Bengt Adolf Emanuel som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Ollman, Astrid Ellen som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Siv Maria Helene som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Book, Rolf Peter som är född 1964 och har titeln Suppleant, Lundin, Lars Niclas som är född 1967 och har titeln Suppleant, Mellberg, Stig Peter som är född 1971 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Stören, Enköping så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Stören, Enköping på telefon 0171-21038.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter, och i förekommande jfall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Stören, Enköping av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Stören, Enköping är ett av många företag som finns i Uppsala län och Enköping arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Stören, Enköping innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Stören, Enköping är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Stören, Enköping så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Stören, Enköping har 716422-2429 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Uppsala län.