HSB Bostadsrättsförening 117 Castor i Enköping

Uppsala län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Enköping och HSB Bostadsrättsförening 117 Castor i Enköping är ett av dem. Uppsala län är ett stort län där det finns många bolag där och HSB Bostadsrättsförening 117 Castor i Enköping är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening 117 Castor i Enköping är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening 117 Castor i Enköping är ett Bostadsrättsförening och skapades 1988-11-28. Det finns flera olika bolag i Uppsala län som är ett stort län. Enköping där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening 117 Castor i Enköping ska trivas.

I Enköping så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening 117 Castor i Enköping är momsregistrerat och det har de varit sedan 2008-11-27.

Idag är HSB Bostadsrättsförening 117 Castor i Enköping och det finns flera bolag som är det idag i Enköping.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening 117 Castor i Enköping så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Fomin, Ingrid Vuokko Marjatta -Kvist, Britt -Sahlberg, Karl Göran -Österman, Åsa Charlotta.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening 117 Castor i Enköping är Andersson, Sven-Åke Victor som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Fomin, Ingrid Vuokko Marjatta som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Kvernplassen, Ingvor Marie som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Kvist, Britt som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Sahlberg, Karl Göran som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Österman, Åsa Charlotta som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamotWikman, Ebba Camilla Viktoria som är född 1946 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening 117 Castor i Enköping har 716422-3435 som sitt organisationsnummer.