Bostadsrättsföreningen Traktören

Uppsala län

Information

Bostadsrättsföreningen Traktören är ett av många verksamheter som finns i Enköping. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Traktören finns i och den tillhör även Uppsala län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Traktören som idag finns i Uppsala län har varit registrerat sedan 1992-03-02.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Traktören så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Enköping arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Traktören ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Traktören. Det finns flera verksamheter i Uppsala län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt utan begränsning till tiden.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Traktören är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Hedman, Rolf Magnus i förening med en av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Traktören och det är följande personer, Hedman, Rolf Magnus som är född 1972 och har titeln Extern firmatecknare, Evengård, Erik Håkan som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensk, Inger Viola som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Österberg, Göran som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsström, Tony Sigvard som är född 1966 och har titeln Suppleant, Hagelin, Sophie Monica Kjellsdotter som är född 1985 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Traktören är 716422-6123.