Riksbyggens Bostadsrättsförening Elverket

Uppsala län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Enköping och Riksbyggens Bostadsrättsförening Elverket är ett av dem. Uppsala län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Elverket är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Elverket är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Elverket är ett Bostadsrättsförening och skapades 1993-03-29. Det finns flera olika verksamheter i Uppsala län som är ett stort län. Enköping där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Riksbyggens Bostadsrättsförening Elverket ska trivas.

I Enköping så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Elverket inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Elverket och det finns flera verksamheter som är det idag i Enköping.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Elverket så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Elverket är Eklund, Curt Herbert som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Lund, Torvald Emanuel som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Rohdin, James Gösta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosén, Anna Sofia som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöberg, Fritz Carl Bo som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Ulla Elisabet som är född 1948 och har titeln SuppleantÖstervall, Matz Vilhelm som är född 1969 och har titeln Suppleant, Åslund, Eva Christina som är född 1948 och har titeln Suppleant, .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Elverket har 716422-7154 som sitt organisationsnummer.