Bostadsrättsföreningen Vårfrugatan

Uppsala län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Enköping och Bostadsrättsföreningen Vårfrugatan är ett av dem. Uppsala län är ett stort län där det finns många bolag där och Bostadsrättsföreningen Vårfrugatan är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Vårfrugatan är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Vårfrugatan är ett Bostadsrättsförening och skapades 1964-06-23. Det finns flera olika bolag i Uppsala län som är ett stort län. Enköping där bolaget finns i jobbar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Vårfrugatan ska trivas.

I Enköping så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Vårfrugatan inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Vårfrugatan och det finns flera bolag som är det idag i Enköping.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Vårfrugatan så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Vårfrugatan är Brolén, Bengt Hilding som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Nils Ingmar Adolf som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Inerud, Rune Sore som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellberg, Nils Ivar som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Nykvist, Karl Håkan som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Anna Helena Linnea som är född 1972 och har titeln SuppleantMarklund, Karin Josefin som är född 1988 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Vårfrugatan har 717000-0140 som sitt organisationsnummer.