HSB Bostadsrättsförening 102 Bävern i Enköping

Uppsala län

Information

HSB Bostadsrättsförening 102 Bävern i Enköping är ett av många företag som finns i Enköping. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening 102 Bävern i Enköping finns i och den tillhör även Uppsala län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening 102 Bävern i Enköping som idag finns i Uppsala län har varit registrerat sedan 1942-11-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till S:t Johannesg. 3 A, 745 34, Enköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening 102 Bävern i Enköping så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Enköping arbetar för att företag som HSB Bostadsrättsförening 102 Bävern i Enköping ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening 102 Bävern i Enköping. Det finns flera företag i Uppsala län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening 102 Bävern i Enköping är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bergström Lissmyr, Jannice Natalie -Dahlström, Karl Johan Gunnar -Hjalmarsson, Kenneth Karl Arne -Reuterwall, Stefan Jan Roland.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening 102 Bävern i Enköping och det är följande personer, Bergström Lissmyr, Jannice Natalie som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlström, Karl Johan Gunnar som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjalmarsson, Kenneth Karl Arne som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Lenell, Stig Hugo som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Reuterwall, Stefan Jan Roland som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsberg, Lars Tobias som är född 1982 och har titeln Suppleant.Wikman, Ebba Camilla Viktoria som är född 1946 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening 102 Bävern i Enköping är 717000-0223.