Bostadsrättsföreningen Borgmästaren

Uppsala län

Information

Bostadsrättsföreningen Borgmästaren är ett företag som finns i Enköping. I Bostadsrättsföreningen Borgmästaren finns det lite olika personer som är förknippade och det är Alle, Curt Göran som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Elvrot, Jan Erik som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Hennix, Lars Herman Rudolf som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Thorsell, Hans Rudolf som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Albringer, Pauline Elise som är född 1984 och har titeln Suppleant, Wolff, Anne-Marie Helena Else som är född 1979 och har titeln SuppleantZackrisson, Majron Kerstin Sevire som är född 1940 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Borgmästaren så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Borgmästaren på telefon 021-403300.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Borgmästaren av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Borgmästaren är ett av många företag som finns i Uppsala län och Enköping arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Borgmästaren innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Borgmästaren är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1995-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Borgmästaren så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Borgmästaren har 717000-0256 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Uppsala län.