Bostadsrättsföreningen Fjärdhundragården

Uppsala län

Information

Bostadsrättsföreningen Fjärdhundragården är en verksamhet som finns i Enköping. I Bostadsrättsföreningen Fjärdhundragården finns det lite olika personer som är förknippade och det är Engels Qadri, Anna Sebastiana F T som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Lind, Magnus Tore som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindell, Lars Roger som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Qadri, Kanwal Vuokko Godelieve E som är född 1982 och har titeln Suppleant, Söderlund, Johan Rickard som är född 1948 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Fjärdhundragården så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Fjärdhundragården på telefon 0171-27942.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Fjärdhundragården av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Fjärdhundragården är ett av många verksamheter som finns i Uppsala län och Enköping arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Fjärdhundragården innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Fjärdhundragården är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Fjärdhundragården så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Fjärdhundragården har 717000-0298 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Uppsala län.