Bostadsrättsföreningen Kungsfågeln i Enköping

Uppsala län

Information

I Enköping finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Kungsfågeln i Enköping. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Kungsfågeln i Enköping i Uppsala län. Enköping är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1950-04-01 så har Bostadsrättsföreningen Kungsfågeln i Enköping varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Kungsfågeln i Enköping och det finns fler verksamheter som är det i Enköping.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Kungsfågeln i Enköping så kan man gör det genom att posta ett brev till Voltg. 1, 745 62, Enköping. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Kungsfågeln i Enköping så kan ni göra det på 0171-39889.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Hertzberg, Kerstin Torborg som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Lind, Tore Harry som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Malinen, Jukka Pekka som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg, Ewa Anita som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Bengt Anders som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lien, Maria Katarina som är född 1959 och har titeln SuppleantLundqvist, Ebba Marie-Ann som är född 1956 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Lind, Tore Harry -Sandberg, Ewa Anita .

Bostadsrättsföreningen Kungsfågeln i Enköping har 717000-0397 som sitt organisationsnummer.