HSB Bostadsrättsförening 105 Backen i Enköping

Uppsala län

Information

I Enköping finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening 105 Backen i Enköping. Det finns flera företag som liknar HSB Bostadsrättsförening 105 Backen i Enköping i Uppsala län. Enköping är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1944-02-05 så har HSB Bostadsrättsförening 105 Backen i Enköping varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening 105 Backen i Enköping och det finns fler företag som är det i Enköping.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening 105 Backen i Enköping så kan man gör det genom att posta ett brev till Fjärdhundrag. 29 B, 745 30, Enköping. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening 105 Backen i Enköping så kan ni göra det på 018-180190.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Bengtson, Bo Magnus som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Helgesson, Dan Christian Anders som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Anders Benny som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Rostner, Kjell Johan som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Wikman, Ebba Camilla Viktoria som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Dagobert, Jan Mikael som är född 1963 och har titeln SuppleantLenell, Stig Hugo som är född 1941 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bengtson, Bo Magnus -Helgesson, Dan Christian Anders -Karlsson, Anders Benny -Rostner, Kjell Johan .

HSB Bostadsrättsförening 105 Backen i Enköping har 717000-0439 som sitt organisationsnummer.