HSB Bostadsrättsförening 104 Fjärdhundra i Enköping

Uppsala län

Information

HSB Bostadsrättsförening 104 Fjärdhundra i Enköping är ett av många verksamheter som finns i Enköping. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening 104 Fjärdhundra i Enköping finns i och den tillhör även Uppsala län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HSB Bostadsrättsförening 104 Fjärdhundra i Enköping som idag finns i Uppsala län har varit registrerat sedan 1943-11-27.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Fjärdhundrag. 33, 745 30, Enköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening 104 Fjärdhundra i Enköping så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0171-24647.

Enköping arbetar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening 104 Fjärdhundra i Enköping ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening 104 Fjärdhundra i Enköping. Det finns flera verksamheter i Uppsala län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening 104 Fjärdhundra i Enköping är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Evelina Elisabeth -Gustafsson, Anna Märta Victoria -Lundqvist, Annika Birgitta -Spång, Jenny Elisabeth.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening 104 Fjärdhundra i Enköping och det är följande personer, Eriksson, Evelina Elisabeth som är född 1988 och har titeln Extern firmatecknare, Ahlqvist, Gärd Kristina som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Eklund, Lars Jonas som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Anna Märta Victoria som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundqvist, Annika Birgitta som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Spång, Jenny Elisabeth som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot.Wikman, Ebba Camilla Viktoria som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lenell, Stig Hugo som är född 1941 och har titeln Suppleant, Thorsén, Märit Elisabet som är född 1952 och har titeln Suppleant.Dahlén, Rolf Sölve Harald som är född 1932 och har titeln Revisor.Smedberg, Sara Elisabet som är född 1976 och har titeln Revisorssuppleant.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening 104 Fjärdhundra i Enköping är 717000-0462.