HSB Bostadsrättsförening 112 Romaren Enköping

Uppsala län

Information

HSB Bostadsrättsförening 112 Romaren Enköping hittar ni ett Uppsala län som inte är som andra län. I Uppsala län hittar ni Enköping som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening 112 Romaren Enköping finns. I Enköping så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Uppsala län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening 112 Romaren Enköping tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening 112 Romaren Enköping har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening 112 Romaren Enköping så kan ni göra det genom att skicka er post till Rombergsg. 16, 745 33, Enköping men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 018-187418.

Enköping arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Uppsala län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening 112 Romaren Enköping har idag 717000-0926 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bodin, Thor Våge -Båvenmark, Thomas Andreas Leopold -Eriksson, Birgitta Viktoria -Vidjeskog, Tom Gustav är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening 112 Romaren Enköping

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening 112 Romaren Enköping så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bodin, Thor Våge som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Båvenmark, Thomas Andreas Leopold som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Edling, Karin Viktoria som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Birgitta Viktoria som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Irvebrant, Gertrud Märta Kristina som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Kiesbye, Kaj Nissen som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamotVidjeskog, Tom Gustav som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Järvi, Markku Gustaf som är född 1954 och har titeln Suppleant, Lenell, Stig Hugo som är född 1941 och har titeln SuppleantPettersson, Alf Vilhelm som är född 1939 och har titeln Suppleant.