HSB Bostadsrättsförening 114 Solhem i Bålsta

Uppsala län

Information

I Enköping finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening 114 Solhem i Bålsta. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening 114 Solhem i Bålsta i Uppsala län. Enköping är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1962-05-11 så har HSB Bostadsrättsförening 114 Solhem i Bålsta varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening 114 Solhem i Bålsta och det finns fler bolag som är det i Enköping.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening 114 Solhem i Bålsta så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening 114 Solhem i Bålsta så kan ni göra det på 018-180190.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Boström, Erik Anders som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Härdén, Per Sven Magnus som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Levén, Per-Olof som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordlander, Ruth Ingrid som är född 1926 och har titeln Ordinarie ledamot, Turfors, Jan Krister som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Kiesbye, Kaj Nissen som är född 1945 och har titeln SuppleantÖstervall, Karl David som är född 1915 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Boström, Erik Anders -Härdén, Per Sven Magnus -Nordlander, Ruth Ingrid -Turfors, Jan Krister .

HSB Bostadsrättsförening 114 Solhem i Bålsta har 717000-1007 som sitt organisationsnummer.