HSB Bostadsrättsförening 113 Bryggaren i Enköping

Uppsala län

Information

HSB Bostadsrättsförening 113 Bryggaren i Enköping hittar ni ett Uppsala län som inte är som andra län. I Uppsala län hittar ni Enköping som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening 113 Bryggaren i Enköping finns. I Enköping så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Uppsala län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening 113 Bryggaren i Enköping tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening 113 Bryggaren i Enköping har funnits sedan och 2000-02-15 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening 113 Bryggaren i Enköping så kan ni göra det genom att skicka er post till Eriksg. 12, 749 49, Enköping men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 018-187418.

Enköping arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Uppsala län för att locka till sig fler företag.

HSB Bostadsrättsförening 113 Bryggaren i Enköping har idag 717000-1114 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Sven Ronny -Lenell, Stig Hugo -Smiding, Eva Helén -Vennström, Erik Ove är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening 113 Bryggaren i Enköping

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permant boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för långsikting hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening 113 Bryggaren i Enköping så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hallqvist, Anna Ingegerd som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Sven Ronny som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Lenell, Stig Hugo som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Smiding, Eva Helén som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Vennström, Erik Ove som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Edholm, Dorthy Elisabet som är född 1949 och har titeln SuppleantIggström, Tom Anders som är född 1973 och har titeln Suppleant, Kiesbye, Kaj Nissen som är född 1945 och har titeln Suppleant, Wallebring, Ann-Marie som är född 1949 och har titeln Suppleant.