Riksbyggens Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 11

Uppsala län

Information

717000-1643 är organisationsnummer för företaget Riksbyggens Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 11. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 11 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Enköping som är den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 11 finns i.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 11 har varit registrerat sedan 1963-06-06 och det finns flera företag i Uppsala län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 11 så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2005-04-28.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 11 är och det finns flera bolag i Enköping som också är .

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 11 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Irehag, Leif -Sagström, Monica Alvina Margaretha W

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 11 så kan ni göra det på telefon genom 0171-37675 eller genom brev på följande adress:
Västerleden 150, 745 62, Enköping

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Det finns olika personer som har en koppling med Riksbyggens Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 11 och det är Andersson, Maj-Britt Elisabet som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Irehag, Leif som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Lagumdzija, Sead som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Maj Agneta som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Sagström, Monica Alvina Margaretha W som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Östervall, Matz Vilhelm som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamotHolgersson, Rolf Holger Arne som är född 1941 och har titeln Suppleant, Lindh, Live-Maud Susanne som är född 1966 och har titeln Suppleant, Vilhelmsson, Mona Elisabeth Olivia som är född 1951 och har titeln Suppleant