Riksbyggens Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 9

Uppsala län

Information

I Uppsala län så finns Riksbyggens Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 9. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Enköping här finns det många olika Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 9 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Uppsala län. Enköping jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Uppsala län gör att bolag trivs där.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 9 är momsregistrerat sedan1995-01-01 och har organisationsnummer 717000-1734.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 018-189700 alternativt besöka eller skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 9 på följande adress Kungsg. 8-14, 745 31, Enköping.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 9 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 9 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Clefberg Ulander, Lena Maria som är född 1953 och har titeln Suppleant , Lindh, Live-Maud Susanne som är född 1966 och har titeln Suppleant , Lindström, Iréne Irma Margareta som är född 1955 och har titeln Suppleant . Rönngren, Jonas Karl Bertil som är född 1985 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bpstadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.