HSB Bostadsrättsförening 120 Vråken i Enköping

Uppsala län

Information

HSB Bostadsrättsförening 120 Vråken i Enköping är ett företag som finns i Enköping. I HSB Bostadsrättsförening 120 Vråken i Enköping finns det lite olika personer som är förknippade och det är Gustafson, Lars Ingemar som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedenstedt, Eric Ove som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Nils Magnus som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Levén, Per-Olof som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Sadzak, Nermina som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lenell, Stig Hugo som är född 1941 och har titeln SuppleantRasmussen, Rolf Ingemar som är född 1955 och har titeln Suppleant, Sandelius, Joakim Valentin som är född 1982 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening 120 Vråken i Enköping så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening 120 Vråken i Enköping på telefon 0171-38092.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening 120 Vråken i Enköping av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening 120 Vråken i Enköping är ett av många företag som finns i Uppsala län och Enköping arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening 120 Vråken i Enköping innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och HSB Bostadsrättsförening 120 Vråken i Enköping är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2000-02-15.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening 120 Vråken i Enköping så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustafson, Lars Ingemar -Hedenstedt, Eric Ove -Karlsson, Nils Magnus -Sadzak, Nermina

HSB Bostadsrättsförening 120 Vråken i Enköping har 717000-2377 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Uppsala län.