Åloppe KL Ekonomisk förening

Uppsala län

Information

769602-6363 är organisationsnummer för verksamheten Åloppe KL Ekonomisk förening. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Åloppe KL Ekonomisk förening är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Enköping som är den kommunen som Åloppe KL Ekonomisk förening finns i.

Åloppe KL Ekonomisk förening har varit registrerat sedan 1997-11-12 och det finns flera verksamheter i Uppsala län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 2004-08-09 vill man istället veta hur det står till med momsen för Åloppe KL Ekonomisk förening så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1998-01-01.

Åloppe KL Ekonomisk förening är och det finns flera verksamheter i Enköping som också är .

Firmatecknare för Åloppe KL Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Christer Gustafsson, Solveig Pettersson och Tommy Öhman, var för sig.

Vill ni komma i kontakt med Åloppe KL Ekonomisk förening så kan ni göra det på telefon genom 0171-419170 eller genom brev på följande adress:
Nysätra Stentorp, 749 63, Örsundsbro

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom - att uppföra och driva ett förädlingshus som hyrs ut till medlemmar för livsmedelsproduktion och hantverk. - att främja ekologiskt jordbruk. - att verka för samordning av sophantering. - att projektera ett äldreboende i Åloppe by. - att verka för gemensam maskinring. - att verka för gemensamma inköp av livs- och jordbruksprodukter. - att verka för en bättre energiförsörjning.

Det finns olika personer som har en koppling med Åloppe KL Ekonomisk förening och det är Gustafsson, Anders Christer Thomas som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Solveig Margaretha som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Silén, Bo Olov som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallén, Jenny Magdalena som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhman, Tommy Göran Åke som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Croneborg, Lars Erik Magnus som är född 1966 och har titeln SuppleantLarsson, Karl Sven-Olov som är född 1953 och har titeln Suppleant,