Paus Företagarförening, ekonomisk förening

Uppsala län

Information

I Enköping finns det ett Ekonomisk förening som heter Paus Företagarförening, ekonomisk förening. Det finns flera företag som liknar Paus Företagarförening, ekonomisk förening i Uppsala län. Enköping är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 2000-09-01 så har Paus Företagarförening, ekonomisk förening varit registrerat. Idag är Paus Företagarförening, ekonomisk förening och det finns fler företag som är det i Enköping.

Vill man komma i kontakt med Paus Företagarförening, ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Kungsg. 21, 749 35, Enköping. Vi ni istället prata med Paus Företagarförening, ekonomisk förening så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändmål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utgöra en sammanslutning av lokalhyresgäster i Paushuset, Enköping, som skall verka för att Paushuset blir välkänt och uppskattat som kommersiellt centrum. Föreningen skall i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen och utgör avtalsslutande part gällande bl a centrumledning och gemensam marknadsföring. Medlemmarna deltar genom att utnyttja föreningens tjänster.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Bakke, Monika Lisette som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedermo, Per Håkan som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Jan Ove som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Anders Erik som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyman, Lenita Elisabeth som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Charafi, Jamal som är född 1973 och har titeln SuppleantLahdosson, Andreas som är född 1959 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Paus Företagarförening, ekonomisk förening har 769606-0750 som sitt organisationsnummer.