Bostadsrättsföreningen Telestationen

Uppsala län

Information

769610-1695 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Telestationen. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Telestationen är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Enköping som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Telestationen finns i.

Bostadsrättsföreningen Telestationen har varit registrerat sedan 2003-11-18 och det finns flera verksamheter i Uppsala län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Telestationen så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2004-11-06.

Bostadsrättsföreningen Telestationen är och det finns flera verksamheter i Enköping som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Telestationen är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Telestationen så kan ni göra det på telefon genom 073-3665710 eller genom brev på följande adress:
Tullg. 24, 745 30, Enköping

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Telestationen och det är Gerle, Johan Erik som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Janson, Nils Anders Gunnar som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundin, Karin Eva Gunilla som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Eva Carina som är född 1971 och har titeln Suppleant, Silén, Eva Birgitta som är född 1962 och har titeln Suppleant,