Bostadsrättsföreningen Humlegården

Uppsala län

Information

769610-6900 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Humlegården. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Humlegården är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Enköping som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Humlegården finns i.

Bostadsrättsföreningen Humlegården har varit registrerat sedan 2004-03-19 och det finns flera bolag i Uppsala län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Humlegården så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Humlegården är och det finns flera bolag i Enköping som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Humlegården är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Fredriksson, Lilian Maria -Schaeder, Nils Roger -Wallander, Lars Arne

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Humlegården så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Linnég. 26, 114 47, Stockholm

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Humlegården och det är Bejersten, Rut Lillemor som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Berglind, Bo Jörgen som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredriksson, Lilian Maria som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Schaeder, Nils Roger som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallander, Lars Arne som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmsten, Göran Olof som är född 1940 och har titeln SuppleantSelinder, Karin Margareta som är född 1945 och har titeln Suppleant,