Enköpings Cityförening, ekonomisk förening

Uppsala län

Information

Föreningen har till syfte att främja och tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom att öka Enköpings stadskärnas attrak- tivitet. Detta sker genom att främja förnyelse och marknads- föring av stadskärnan, vilket innebär att föreningen bland annat skall bedriva marknadsföring, utsmyckning, evenemang och andra gemensamma aktiviteter som främjar föreningens syfte och ändamål. Medlemmarna deltar i verksamheten genom eget arbete eller genom att begagna föreningens tjänster. Föreningen skall fungera som ett forum för samråd och erfarenhetsutbyte mellan handel, fastighetsägarna, tjänsteföretagen och kommunen i frågor som rör sam- ordning och utveckling av stadskärnan. Föreningen skall vara kommunens remissinstans i dessa frågor.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Enköpings Cityförening, ekonomisk förening vars verksamheterstyp är Ekonomisk förening.

I Enköping så är Enköpings Cityförening, ekonomisk förening en av många verksamheter vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Uppsala län så finns det ännu fler.

Enköping arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Enköping och i Uppsala län. Redan 2005-04-22 så skapades Enköpings Cityförening, ekonomisk förening och verksamheten är har F-skattsedel Enköpings Cityförening, ekonomisk förening har haft det sedan 2005-09-08.

Enköpings Cityförening, ekonomisk förening är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2005-09-08

769612-4457 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Enköping.

Just nu är Enköpings Cityförening, ekonomisk förening och det finns många verksamheter som är i Uppsala län

Vill ni komma i kontakt med Enköpings Cityförening, ekonomisk förening så går det att nå dem via telefon på 0171-440190 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Enköpings Cityförening, ekonomisk förening är Buråker, Christian Erling som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekenkrona, Jan som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Carl Ivar Magnus som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sören Arne som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Norell, Karl Gustav Hans som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Reuterskiöld, Ulla Britta Lovisa som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotRigo, Jenny Maria som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Viberg, Ernst Rune Staffan som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Wåhlstedt, Lars Arne som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot.