Bostadsrättsföreningen Stadshotellet

Uppsala län

Information

Bostadsrättsföreningen Stadshotellet hittar ni ett Uppsala län som inte är som andra län. I Uppsala län hittar ni Enköping som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Stadshotellet finns. I Enköping så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Uppsala län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Stadshotellet tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har F-skatt vilket Bostadsrättsföreningen Stadshotellet har haft sedan 2006-04-14. Bostadsrättsföreningen Stadshotellet har funnits sedan och 2006-06-29 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Stadshotellet så kan ni göra det genom att skicka er post till Domherrev. 9, 192 55, Sollentuna men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Enköping arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Uppsala län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Stadshotellet har idag 769613-5289 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Lundin, Hillevi Ulla Marie -Moglia, Anna Elisabeth -Månsson, Hans Holger -Söderstedt, Svetlana är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Stadshotellet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare att i förekommande fall uthyra kommersiella lokaler. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Stadshotellet så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Vivan Margareta som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Johan Erik Anders som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundin, Hillevi Ulla Marie som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Moglia, Anna Elisabeth som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Hans Holger som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderstedt, Svetlana som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamotLappi, Irma Annikki som är född 1954 och har titeln Suppleant, .