Tant B. Ekonomiska förening

Uppsala län

Information

Tant B. Ekonomiska förening hittar ni ett Uppsala län som inte är som andra län. I Uppsala län hittar ni Enköping som är den kommunen där Tant B. Ekonomiska förening finns. I Enköping så finns det många olika Ekonomisk förening och i Uppsala län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Tant B. Ekonomiska förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och företaget har F-skatt vilket Tant B. Ekonomiska förening har haft sedan 2007-02-22. Tant B. Ekonomiska förening har funnits sedan och 2007-03-15 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Tant B. Ekonomiska förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Rådhusg. 4, 745 31, Enköping men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Enköping arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Uppsala län för att locka till sig fler företag.

Tant B. Ekonomiska förening har idag 769615-8851 som sitt organisationummer.

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen av, styrelseledamöterna var för sig. är den som för stunden ansvarar för Tant B. Ekonomiska förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda lokal för i första hand försäljning av hantverk, i kombination med kursverksamhet, kafe, utbildning, konsultverksamhet. och kontor, samt därmed förenlig verksamhet.

I Tant B. Ekonomiska förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Berglind, Malin Caroline som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Lööv, Eva Cecilia som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Södersten, Sven-Eric Anders som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, .