Östlund Aktiva Handelsbolag

Uppsala län

Information

I Enköping finns det ett Handelsbolag som heter Östlund Aktiva Handelsbolag. Det finns flera verksamheter som liknar Östlund Aktiva Handelsbolag i Uppsala län. Enköping är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1992-01-20 så har Östlund Aktiva Handelsbolag varit registrerat och sedan 1992-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Östlund Aktiva Handelsbolag och det finns fler verksamheter som är det i Enköping.

Vill man komma i kontakt med Östlund Aktiva Handelsbolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Holms Prästgård, 749 62, Örsundsbro. Vi ni istället prata med Östlund Aktiva Handelsbolag så kan ni göra det på .

Jordbruksrörelse, byggnadsverksamhet och fastighetsförvalt- ning, import export av maskiner,förmedling av livdjur, mil- jörådgivning, auktionsrörelse, försöksodling, fiske, vilt och jaktvård, utställningsverksamhet, konsultförmedling.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Östlund, Per Börje som är född 1946 och har titeln Bolagsman, Östlund, Per Eje som är född 1943 och har titeln Bolagsman, .

; Bolagsmännen var för sig. .

Östlund Aktiva Handelsbolag har 916672-7470 som sitt organisationsnummer.