Enköpings Kommunhus Aktiebolag

Uppsala län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Enköping och Enköpings Kommunhus Aktiebolag är ett av dem. Uppsala län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Enköpings Kommunhus Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Enköpings Kommunhus Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

Enköpings Kommunhus Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1972-03-13. Det finns flera olika verksamheter i Uppsala län som är ett stort län. Enköping där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Enköpings Kommunhus Aktiebolag ska trivas.

Enköpings Kommunhus Aktiebolag är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Enköping så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter inom kommunen.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Enköpings Kommunhus Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 1991-01-01.

Idag är Enköpings Kommunhus Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Enköping.

Vill man komma i kontakt med Enköpings Kommunhus Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0171-25150.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hedén, Åke Yngve Georg -Wiklund, Anna Elisabet -Wåhlstedt, Lars Arne Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

De som är på något sätt har med Enköpings Kommunhus Aktiebolag är Wåhlstedt, Lars Arne som är född 1951 och har titeln Extern VD, Hedén, Åke Yngve Georg som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Proos, Helena Christina som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Wiklund, Anna Elisabet som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Alm, Peter Johan som är född 1960 och har titeln HuvudansvarigrevisorLerne, Hans Gunnar som är född 1941 och har titeln Lekmannarevisor, Johansson, Kurt Göran som är född 1942 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant, .

Enköpings Kommunhus Aktiebolag har 556160-4744 som sitt organisationsnummer.