Aktiebolaget I.L.O. Damkonfektion

Uppsala län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Enköping och Aktiebolaget I.L.O. Damkonfektion är ett av dem. Uppsala län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Aktiebolaget I.L.O. Damkonfektion är ett av dem. Statusen för Aktiebolaget I.L.O. Damkonfektion är att Bolaget är aktivt.

Aktiebolaget I.L.O. Damkonfektion är ett Aktiebolag och skapades 1982-03-03. Det finns flera olika verksamheter i Uppsala län som är ett stort län. Enköping där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Aktiebolaget I.L.O. Damkonfektion ska trivas.

Aktiebolaget I.L.O. Damkonfektion är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Enköping så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall bedriva detaljhandel med damkonfektion ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Aktiebolaget I.L.O. Damkonfektion är momsregistrerat och det har de varit sedan 1981-01-01.

Idag är Aktiebolaget I.L.O. Damkonfektion Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Enköping.

Vill man komma i kontakt med Aktiebolaget I.L.O. Damkonfektion så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0171-27925.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

De som är på något sätt har med Aktiebolaget I.L.O. Damkonfektion är Lindeborg, Inga Christine som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Schyll, Marie Elisabeth som är född 1964 och har titeln Suppleant, Jansson, Sari Susanna som är född 1972 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Aktiebolaget I.L.O. Damkonfektion har 556215-6462 som sitt organisationsnummer.