Finansspecialisterna i Mellansverige Aktiebolag

Uppsala län

Information

Finansspecialisterna i Mellansverige Aktiebolag är ett av många företag som finns i Enköping. Det är nämligen den kommunen som Finansspecialisterna i Mellansverige Aktiebolag finns i och den tillhör även Uppsala län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Finansspecialisterna i Mellansverige Aktiebolag som idag finns i Uppsala län har varit registrerat sedan 1986-01-24.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Enbärsg. 5, 749 42, Enköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Finansspecialisterna i Mellansverige Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0171-36770.

Enköping arbetar för att företag som Finansspecialisterna i Mellansverige Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Finansspecialisterna i Mellansverige Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Uppsala län.

Bolaget skall bedriva all slags finansiering i marknaden jämte därmed förenlig verksamhet. Dock att bolaget ej skall driva sådan rörelse som avses i lagen om kreditaktiebolag och lagen om bankrörelse.

Firmatecknare för Finansspecialisterna i Mellansverige Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Finansspecialisterna i Mellansverige Aktiebolag och det är följande personer, Jacobsson, Nils Erik Edor som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Lennart Lelle som är född 1972 och har titeln Suppleant, Fjellner, Inger Lillie Christina som är född 1954 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Finansspecialisterna i Mellansverige Aktiebolag är 556270-3974.