Provac Aktiebolag

Uppsala län

Information

Bolagets verksamhet är att konstruera, tillverka och sälja mekaniska provtagningsutrustningar för analys och temperaturmätning i flytande stål under vakuum och atmosfärstryck, utföra elinstallationer, försälja kapitalvaror inom vitvarubranschen, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta värdepapper och idka därmed förenliga verksamheter.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Provac Aktiebolag vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Enköping så är Provac Aktiebolag ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Uppsala län så finns det ännu fler.

Enköping arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Enköping och i Uppsala län. Redan 1988-06-03 så skapades Provac Aktiebolag och bolaget är har F-skattsedel Provac Aktiebolag har haft det sedan 1994-01-01.

Provac Aktiebolag är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1989-01-01

556327-3316 är organisationsnummret för bolaget som finns i Enköping.

Just nu är Provac Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns många bolag som är Privat, ej börsnoterat i Uppsala län

Vill ni komma i kontakt med Provac Aktiebolag så går det att nå dem via telefon på 0171-27277 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Lager, Leif Bengt Peter -Lindström, Jan Olov

Följande personer är på något sätt aktiva inom Provac Aktiebolag är Lager, Leif Bengt Peter som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Lindström, Jan Olov som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Bodén, Anna Katarina som är född 1962 och har titeln Suppleant, Lindström, Ingrid Anna Maria som är född 1953 och har titeln Suppleant, Samuelsson, Sven Ingmar som är född 1948 och har titeln Revisor, Fjellner, Inger Lillie Christina som är född 1954 och har titeln RevisorssuppleantRevisionsbyrå Ingmar Samuelsson som är född och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .