Frukt Juice i Enköping Aktiebolag

Uppsala län

Information

Frukt Juice i Enköping Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Enköping. Det är nämligen den kommunen som Frukt Juice i Enköping Aktiebolag finns i och den tillhör även Uppsala län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Frukt Juice i Enköping Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Frukt Juice i Enköping Aktiebolag som idag finns i Uppsala län har varit registrerat sedan 1989-11-20. Men sedan 1991-01-01 så har Frukt Juice i Enköping Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Dr Westerlunds g. 18, 745 63, Enköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Frukt Juice i Enköping Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0171-27560.

Enköping arbetar för att bolag som Frukt Juice i Enköping Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Frukt Juice i Enköping Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Uppsala län.

Bolaget skall tillverka och sälja livsmedel. Bolaget skall dessutom äga och förvalta fast egendom, bedriva handel med aktier och andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Frukt Juice i Enköping Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Frukt Juice i Enköping Aktiebolag och det är följande personer, Vuori, Johan Nils Kristoffer som är född 1966 och har titeln VD, Vuori, Johan Nils Kristoffer som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Wissing, Lars Jakob Ingemar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Vuori, Pekka Johannes Uolevi som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallin, Bo David som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Wildt-Persson, Hans Bertil William som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot.Vuori, Mary Liselott Helen som är född 1967 och har titeln Suppleant, Wallin, Victoria Varin som är född 1976 och har titeln Suppleant, Karlsson Byström, Ingemar Håkan som är född 1955 och har titeln Revisor.Fjellner, Inger Lillie Christina som är född 1954 och har titeln Revisorssuppleant.PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Frukt Juice i Enköping Aktiebolag är 556370-5721.