HANS GESTRIN ÅKERI Aktiebolag

Uppsala län

Information

HANS GESTRIN ÅKERI Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Enköping. Det är nämligen den kommunen som HANS GESTRIN ÅKERI Aktiebolag finns i och den tillhör även Uppsala län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HANS GESTRIN ÅKERI Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

HANS GESTRIN ÅKERI Aktiebolag som idag finns i Uppsala län har varit registrerat sedan 1989-10-16. Men sedan 1989-01-01 så har HANS GESTRIN ÅKERI Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Enköping Skälby 22, 745 96, Enköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HANS GESTRIN ÅKERI Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0171-441798.

Enköping arbetar för att verksamheter som HANS GESTRIN ÅKERI Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för HANS GESTRIN ÅKERI Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Uppsala län.

Bolaget skall bedriva åkerirörelse samt driva därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för HANS GESTRIN ÅKERI Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HANS GESTRIN ÅKERI Aktiebolag och det är följande personer, Gestrin, Hans-Alrik Vilhelm som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Birgitta Yvonne som är född 1969 och har titeln Suppleant, Jönsson, Barbro Margareta som är född 1954 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för HANS GESTRIN ÅKERI Aktiebolag är 556373-9134.