Skeberga Gård Aktiebolag

Uppsala län

Information

Skeberga Gård Aktiebolag hittar ni ett Uppsala län som inte är som andra län. I Uppsala län hittar ni Enköping som är den kommunen där Skeberga Gård Aktiebolag finns. I Enköping så finns det många olika Aktiebolag och i Uppsala län så finns det ännu fler Aktiebolag. Skeberga Gård Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Skeberga Gård Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Skeberga Gård Aktiebolag har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Skeberga Gård Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Kungs-Husby Skeberga Gård, 745 99, Enköping men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0171-87074.

Enköping arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Uppsala län för att locka till sig fler företag.

Idag är Skeberga Gård Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Skeberga Gård Aktiebolag har idag 556409-4943 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Skeberga Gård Aktiebolag

Bolaget skall bedriva jordbruk, uppfödning och handel med djur och fåglar, konsultverksamhet inom skogsnäring, trådgårdsnäring och jordbruk, äga och förvalta värdepapper samt äga, förvalta och exploatera fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Skeberga Gård Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är von Ehrenheim, Sylvia Anita som är född 1955 och har titeln VD, von Ehrenheim, Gustaf Erik som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, von Ehrenheim, Sylvia Anita som är född 1955 och har titeln Suppleant, Fjellner, Inger Lillie Christina som är född 1954 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .