Extentit Fastigheter i Enköping AB

Uppsala län

Information

Extentit Fastigheter i Enköping AB hittar ni ett Uppsala län som inte är som andra län. I Uppsala län hittar ni Enköping som är den kommunen där Extentit Fastigheter i Enköping AB finns. I Enköping så finns det många olika Aktiebolag och i Uppsala län så finns det ännu fler Aktiebolag. Extentit Fastigheter i Enköping AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Extentit Fastigheter i Enköping AB har haft sedan 1994-01-01. Extentit Fastigheter i Enköping AB har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Extentit Fastigheter i Enköping AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Östermalmsg. 87 E, 114 59, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-7589000.

Enköping arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Uppsala län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Extentit Fastigheter i Enköping AB Privat, ej börsnoterat.

Extentit Fastigheter i Enköping AB har idag 556409-5809 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Extentit Fastigheter i Enköping AB

Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, äga och förvalta, köpa och sälja värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

I Extentit Fastigheter i Enköping AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Yxfeldt, Leif Johan som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Yxfeldt, Carl-Johan Magnus som är född 1977 och har titeln Suppleant, Nordenskiöld, Carl Eric Nils som är född 1940 och har titeln Revisor, Gunnar Thoréns Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .