Br Högsbergs Busstrafik Aktiebolag

Uppsala län

Information

Br Högsbergs Busstrafik Aktiebolag hittar ni ett Uppsala län som inte är som andra län. I Uppsala län hittar ni Enköping som är den kommunen där Br Högsbergs Busstrafik Aktiebolag finns. I Enköping så finns det många olika Aktiebolag och i Uppsala län så finns det ännu fler Aktiebolag. Br Högsbergs Busstrafik Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Br Högsbergs Busstrafik Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Br Högsbergs Busstrafik Aktiebolag har funnits sedan och 1993-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Br Högsbergs Busstrafik Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Altuna Ådalen, 749 71, Fjärdhundra men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0171-96121.

Enköping arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Uppsala län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Br Högsbergs Busstrafik Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Br Högsbergs Busstrafik Aktiebolag har idag 556453-2223 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Högsberg, Kent Roland -Högsberg, Lars Georg är den som för stunden ansvarar för Br Högsbergs Busstrafik Aktiebolag

Bolaget skall bedriva beställning och linjekörning med buss samt därmed förenlig verksamhet.

I Br Högsbergs Busstrafik Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Högsberg, Lars Georg som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Högsberg, Kent Roland som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Högsberg, Bernt Roland som är född 1923 och har titeln Suppleant, Nilsson, Lars Ove som är född 1957 och har titeln Revisor, Bohlin, Axel Christer som är född 1947 och har titeln Revisorssuppleant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor.