GisFocus AB

Uppsala län

Information

GisFocus AB är ett av många verksamheter som finns i Enköping. Det är nämligen den kommunen som GisFocus AB finns i och den tillhör även Uppsala län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

GisFocus AB som idag finns i Uppsala län har varit registrerat sedan 1993-12-13.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på GisFocus AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 026-635330.

Enköping arbetar för att verksamheter som GisFocus AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för GisFocus AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Uppsala län.

Bolaget skall självt eller via dotterbolag bedriva konsult- verksamhet inom miljö, markvård, GIS (Geografiska Informations- System), bildanalys, fotogrammetri, affärs- och organisationsutveckling och därmed sammanhängande tjänster och produkter samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för GisFocus AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till GisFocus AB och det är följande personer, Zetterberg, Rickard som är född 1969 och har titeln VD, Zetterberg, Rickard som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Per Gunnar som är född 1966 och har titeln Suppleant, Månsson, Pär Mikael som är född 1959 och har titeln Revisor, Engblom, Björn Lars-Gunnar som är född 1949 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för GisFocus AB är 556478-9633.