Claes Haglund Systemutveckling Aktiebolag

Uppsala län

Information

Claes Haglund Systemutveckling Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Enköping. Det är nämligen den kommunen som Claes Haglund Systemutveckling Aktiebolag finns i och den tillhör även Uppsala län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Claes Haglund Systemutveckling Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1996-01-01.

Claes Haglund Systemutveckling Aktiebolag som idag finns i Uppsala län har varit registrerat sedan 1995-07-11. Men sedan 1996-01-01 så har Claes Haglund Systemutveckling Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Fotbollsg. 30, 745 38, Enköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Claes Haglund Systemutveckling Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0171-441450.

Enköping arbetar för att bolag som Claes Haglund Systemutveckling Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Claes Haglund Systemutveckling Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Uppsala län.

Bolaget skall bedriva konsultationer inom databranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Claes Haglund Systemutveckling Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Claes Haglund Systemutveckling Aktiebolag och det är följande personer, Haglund, Claes Eric som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Dejmendal Haglund, Lena Elisabet som är född 1958 och har titeln Suppleant, Sternesjö, Eva Carina som är född 1968 och har titeln Revisor, Brunstedt, Mats som är född 1954 och har titeln Revisorssuppleant, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Claes Haglund Systemutveckling Aktiebolag är 556518-4685.