Dentakurant AB

Uppsala län

Information

Dentakurant AB hittar ni ett Uppsala län som inte är som andra län. I Uppsala län hittar ni Enköping som är den kommunen där Dentakurant AB finns. I Enköping så finns det många olika Aktiebolag och i Uppsala län så finns det ännu fler Aktiebolag. Dentakurant AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Dentakurant AB har haft sedan 1997-01-01. Dentakurant AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Dentakurant AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Badhusg. 1, 745 31, Enköping men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0171-30980.

Enköping arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Uppsala län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Dentakurant AB Privat, ej börsnoterat.

Dentakurant AB har idag 556521-5919 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Dentakurant AB

Bolaget skall bedriva tandvård ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Dentakurant AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Dellby, Marie Elisabeth som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Dellby, Johannes som är född 1965 och har titeln Suppleant, Jansson, Sari Susanna som är född 1972 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .