Enabygdens Tidningsförlag AB

Uppsala län

Information

Enabygdens Tidningsförlag AB hittar ni ett Uppsala län som inte är som andra län. I Uppsala län hittar ni Enköping som är den kommunen där Enabygdens Tidningsförlag AB finns. I Enköping så finns det många olika Aktiebolag och i Uppsala län så finns det ännu fler Aktiebolag. Enabygdens Tidningsförlag AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Enabygdens Tidningsförlag AB har haft sedan 1998-01-01. Enabygdens Tidningsförlag AB har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Enabygdens Tidningsförlag AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Vårfrug. 2 A, 745 34, Enköping men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0171-33835.

Enköping arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Uppsala län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Enabygdens Tidningsförlag AB Privat, ej börsnoterat.

Enabygdens Tidningsförlag AB har idag 556548-4960 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Tipner, Lars Roland Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Enabygdens Tidningsförlag AB

Bolaget skall numera innefatta att bedriva tidningsverksamhet i mellan-Sverige, utveckla och sälja utgivningsrätter samt försälja annonspaket och reklam, ävensom att idka därmed förenlig verskamhet.

I Enabygdens Tidningsförlag AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är af Jochnick, Jonas Gustaf Albert A som är född 1948 och har titeln VD, af Jochnick, Jonas Gustaf Albert A som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Tipner, Lars Roland som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Millde, Torbjörn William som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydberg, Carina Linnéa som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Folkesson, Erik Gunnar som är född 1952 och har titeln RevisorBoive, Johanna Katarina som är född 1972 och har titeln Revisorssuppleant, Folkesson Råd & Revision AB som är född och har titeln Revisor, .