PACKSIZE Technologies AB

Uppsala län

Information

PACKSIZE Technologies AB är ett av många verksamheter som finns i Enköping. Det är nämligen den kommunen som PACKSIZE Technologies AB finns i och den tillhör även Uppsala län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

PACKSIZE Technologies AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1998-01-01.

PACKSIZE Technologies AB som idag finns i Uppsala län har varit registrerat sedan 1998-01-26. Men sedan 1998-01-01 så har PACKSIZE Technologies AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Gesällg. 2, 745 39, Enköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på PACKSIZE Technologies AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0171-31400.

Enköping arbetar för att verksamheter som PACKSIZE Technologies AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för PACKSIZE Technologies AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Uppsala län.

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av förpackningsmaskiner och därtill hörande system ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för PACKSIZE Technologies AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till PACKSIZE Technologies AB och det är följande personer, Markström, Bo Fredrik som är född 1975 och har titeln Extern VD, Boström, Erik Mikael som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Kiessner, Ralf Hanko som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Pettersson, Per Niklas som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Reinkensmeyer, Horst som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Fjellner, Inger Lillie Christina som är född 1954 och har titeln Revisor.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för PACKSIZE Technologies AB är 556551-4378.