TATAG AB

Uppsala län

Information

I Uppsala län så finns TATAG AB. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Enköping här finns det många olika Aktiebolag. TATAG AB tillhör bolagstypen "Aktiebolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Uppsala län. Enköping jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Uppsala län gör att företag trivs där.

TATAG AB är momsregistrerat sedan1999-01-01 och har organisationsnummer 556565-4604.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 0171-54284 alternativt besöka eller skicka post till TATAG AB på följande adress Ekolsundsv. 40, 749 50, Ekolsund.

TATAG AB är idag Privat, ej börsnoterat och har varit registrerat för F-skatt sedan 1999-01-01.

I TATAG AB så sitter följande personer i styrelsen: , Lindberg Öjdahl, E Catharina Tina som är född 1950 och har titeln Suppleant , , ,

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper. Driva konsulterande verksamhet inom områdena finansiering, administration, organisation, marknadsföring samt informationsteknologi och därtill hörande serviceverksamhet, Bolaget skall även driva konsulterande verksamhet inom områdena bygg- och fastighetsservice. Bolaget skall inte driva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller i lagen om kreditmarknad.