Esplunda Lantbruk AB

Uppsala län

Information

Esplunda Lantbruk AB hittar ni ett Uppsala län som inte är som andra län. I Uppsala län hittar ni Enköping som är den kommunen där Esplunda Lantbruk AB finns. I Enköping så finns det många olika Aktiebolag och i Uppsala län så finns det ännu fler Aktiebolag. Esplunda Lantbruk AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Esplunda Lantbruk AB har haft sedan 1999-01-01. Esplunda Lantbruk AB har funnits sedan och 1999-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Esplunda Lantbruk AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Bred Äsplunda 2 B, 745 95, Enköping men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0171-443073.

Enköping arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Uppsala län för att locka till sig fler företag.

Idag är Esplunda Lantbruk AB Privat, ej börsnoterat.

Esplunda Lantbruk AB har idag 556568-5137 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Nilsson, Bo Einar -Nilsson, Per Johan är den som för stunden ansvarar för Esplunda Lantbruk AB

Bolaget skall bedriva lantbruk och uthyrning av lantbruksmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.

I Esplunda Lantbruk AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nilsson, Per Johan som är född 1973 och har titeln VD, Nilsson, Bo Einar som är född 1950 och har titeln Vice VD, Nilsson, Per Johan som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Bo Einar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Lena Kristina som är född 1951 och har titeln Suppleant, Josefsson, Per Henrik som är född 1964 och har titeln RevisorPer Josefsson Revision AB som är född och har titeln Revisor, .