Girestad Jordbruksförvaltning Aktiebolag

Uppsala län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Enköping och Girestad Jordbruksförvaltning Aktiebolag är ett av dem. Uppsala län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Girestad Jordbruksförvaltning Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Girestad Jordbruksförvaltning Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

Girestad Jordbruksförvaltning Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 2000-12-12. Det finns flera olika verksamheter i Uppsala län som är ett stort län. Enköping där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Girestad Jordbruksförvaltning Aktiebolag ska trivas.

I Enköping så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall bedriva samt uthyra drift av lantbruksverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Girestad Jordbruksförvaltning Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 2005-04-14.

Idag är Girestad Jordbruksförvaltning Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Enköping.

Vill man komma i kontakt med Girestad Jordbruksförvaltning Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 018-503649.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Hübinette, Claes Staffan -Rundberg, Karin Barbro Då styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig..

De som är på något sätt har med Girestad Jordbruksförvaltning Aktiebolag är Hübinette, Claes Staffan som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hübinette Håkansson, Lena Margareta som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Hübinette, Lars Erik Göran Peter som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Rundberg, Karin Barbro som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Josefsson, Per Henrik som är född 1964 och har titeln Revisor, Per Josefsson Revision AB som är född och har titeln Revisor.

Girestad Jordbruksförvaltning Aktiebolag har 556600-0252 som sitt organisationsnummer.